Home Nasza Mała Ojczyzna

Nasza Mała Ojczyzna

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie „NASZA MAŁA OJCZYZNA” w Nowej Sarzynie

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie – podmiot  wpisany  pod nr 0000152888 do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Nowa Sarzyna
ul. 1 Maja 1
37 – 310 Nowa Sarzyna
gmina  Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: (0-17) 241 32 36
www: www.nmo.sarzyna.net
e-mail: nmo@ sarzyna.net

ZARZĄD:

 1. Andrzej Domański – Prezes
 2. Jacek Wojdałowicz – Sekretarz
 3. Magdalena Czechowicz – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Marcin Szwedo – Przewodniczący
 2. Józef Gramatyka
 3. Andrzej Jędrzejec

CELE STATUTOWE:
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, w szczególności przez:

 1.  propagowanie idei samorządności,
 2.  działanie na rzecz zwiększania udziału społeczeństwa lokalnego w życiu publicznym,
 3.  dbałość o jawność i przejrzystość życia publicznego,
 4.  upowszechnianie postaw proeuropejskich,
 5.  wspomaganie rozwoju edukacji i kultury,
 6.  promocję kultury fizycznej i rekreacji,
 7.  gospodarczą, inwestycyjną i turystyczną promocję środowiska lokalnego.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.