Home Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego NSNet

Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego “NSNet”
ul. Kopernika 1
37-310 Nowa Sarzyna
skr. poczt. 49
tel: (017)241 10 33, fax: (017)240 11 90

Władze:

  • Krzysztof Pawłowski
  • Artur Defus
  • Jerzy Szot
  • Robert Bartocha

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie ważnych społecznie i gospodarczo działań służących rozwojowi lokalnej społeczności ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności naukowo-technicznej, kulturalnej oraz
oświatowej polegającej na:

  • umożliwieniu dostępu do ogólnoświatowych baz danych: kulturalnych, naukowych, technologicznych, ekonomicznych i innych, z wykorzystaniem Internetu.
  • umożliwianiu lokalnej społeczności uczestnictwa w globalnym przepływie informacji: między innymi kulturalnej, naukowej.
  • organizowanie kursów, szkoleń, seminariów, sesji popularnonaukowych, świadczeniu usług informacyjno-doradczych oraz informatyzację administracji, oświaty, firm i innych instytucji.
  • pobudzaniu kreatywności i zdolności innowacyjnych lokalnej społeczności, promowaniu nowych technologii, również w aspekcie integracji ze strukturami europejskimi.
  • wykorzystywaniu systemów teleinformatycznych, szczególnie Internetu, do rozwoju nowych usług, zawodów oraz tworzenia nowych stanowisk pracy.
  • promowaniu możliwości i osiągnięć regionu, między innymi Miasta i Gminy Nowa Sarzyna, jego przedsiębiorstw, instytucji, organizacji.

2. Współpracę z podmiotami gospodarczymi, administracją samorządową i państwową, organizacjami społecznymi, oraz innymi organizacjami i instytucjami.

Swoje cele Stowarzyszenie realizuje zwłaszcza poprzez budowę i eksploatację systemów telekomunikacyjnych, jak również poprzez pozostałe środki społecznej komunikacji, takie jak telewizja kablowa, wydawanie czasopism i inne.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.