Home Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Woli Zarczyckiej “Nasza Wola”

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Woli Zarczyckiej “Nasza Wola”

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Woli Zarczyckiej “Nasza Wola

STATUS PRAWNY:
Stowarzyszenie – podmiot  wpisany  pod nr 0000417043 do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Wola Zarczycka 274
37 – 311 Wola Zarczycka
gmina  Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: 795 810 673

ZARZĄD:
1.    Adam Chmura – Przewodniczący Zarządu
2.    Marian Perlak – Wiceprzewodniczący Zarządu
3.    Józef Perlak – Wiceprzewodniczący Zarządu
4.    Maria Perlak – Skarbnik

KOMISJA REWIZYJNA:
1.    Mariusz Jędrek
2.    Antoni Sroka
3.    Tadeusz Sieńko

CELE STATUTOWE:
Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz integracji i rozwoju:
– lokalnego środowiska społecznego, regionu,
W szczególności:
1) Działalność na rzecz ekonomicznego rozwoju obszarów wiejskich.
2) Wsparcie i ochrona lokalnego rynku drobnej twórczości, w szczególności producentów wyrobów wiklinowych oraz osób wykonujących prace chałupnicze.
3) Działalność rolnicza.
4) Ochrona praw i reprezentowanie interesów rolników.
5) Wsparcie i uczestnictwo na rzecz poprawy infrastruktury lokalnej.
6) Działalność kulturalna, pielęgnowanie rodzimej tradycji.
7) Ochrona przyrody i troska o zachowanie środowiska naturalnego.
8) Profilaktyka uzależnień.
9) Popularyzacja zdrowego trybu życia.
10) Promocja przedsiębiorczości.
11) Edukacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych mieszkańców obszarów wiejskich.
12) Promocja walorów krajobrazowych regionu.
13) Tworzenie i organizowanie form aktywności turystycznej.
14) Wspieranie i pomoc dla uzdolnionej młodzieży, osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
15) Działalność wydawnicza.
16) Kształtowanie postaw zgodnych z akceptowanymi w społeczeństwie wartościami moralnymi i etycznymi oraz katolicką nauką społeczną.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.