Home Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

NAZWA ORGANIZACJI:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Koło w Nowej Sarzynie

 

STATUS PRAWNY:

Stowarzyszenie – podmiot wpisany do KRS pod nr 0000109984

Główny Urząd Statystyczny nr REGON: 000776019

 

ADRES KORESPONDENCYJNY:

ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/25

37-310 Nowa Sarzyna

(budynek Szkoły Podstawowej)

gmina Nowa Sarzyna

powiat leżajski

woj. podkarpackie

 

telefon: 17 241 22 37

e-mail: pzerinowa @ gmail.com

ZARZĄD:

 1.  Mieczysław Bis – przewodniczący Koła
 2.  Wanda Młynarska – z-ca przewodniczącego
 3.  Irena Cyran – skarbnik
 4.  Joanna Gałdyś – sekretarz
 5.  Janusz Witkowski – członek
 6.  Helena Czechowicz – członek
 7.  Danuta Dudzic – członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Stanisława Sroka – przewodnicząca
 2. Stanisława Charysz – zastępca
 3. Maria Fus – sekretarz

CELE STATUTOWE:

 1.  Poprawianie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenia w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami kulturalnymi, społecznymi, gospodarczymi i spółdzielczymi;
 2.  Organizowanie życia kulturalnego i artystycznego emerytów, rencistów, inwalidów;
 3.  Reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej, samorządowej oraz popularyzowanie ich problemów wśród społeczeństwa.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.