Home Katarzyna Kamińska

Katarzyna Kamińska

Kasia urodziła się z wrodzoną wadą (dziecięce porażenie mózgowe czterokończynowe, upośledzenie umysłowe po zabiegu antyrefluksowym).
W 2009 r. stan Kasi pogorszył się na tyle, że wymagała założenia rurek tracheotomii i gastrostomii odżywczej, aby ułatwić jej oddychanie i żywienie. Została objęta opieką domową (medyczną i pielęgniarską) Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci. Jest podopieczną Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”, należy do Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Pokrzywdzonych przez Los “Koniczynka”. Fundacja finansuje wyjazdy na leczenie i turnusy rehabilitacyjne, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, leki i środki farmaceutyczne. Pomaga również w sfinansowaniu usuwania wszelkiego rodzaju barier architektonicznych dla łatwiejszego przemieszczania się.
Kasia została ciężko doświadczona przez los, rodzina robi wszystko, aby jej pomóc w chorobie i ułatwić trudne życie. Dlatego prosimy o pomoc, aby móc zrealizować zamierzenia i plany dalszego leczenia i usprawniania Kasi.

Strona www Kasi: http://www.pomocdlakasi.sarzyna.info/

Kasia, jako podopieczna Fundacji Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” ma prawo do otrzymania 1% podatku. Aby go przekazać, należy w odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisać następujące dane: Nazwa OPP: Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą” KRS: 0000037904. W pozycji Informacje uzupełniające podajemy cel, na jaki chcemy przekazać swój 1%: DAROWIZNA NA LECZENIE I REHABILITACJĘ KATARZYNY KAMIŃSKIEJ 27-69. Zaznaczenie pola “Wyrażam zgodę” umożliwi Fundacji przekazanie darczyńcy podziękowań.

Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.