Home Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”

Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE”

NAZWA ORGANIZACJI:
Stowarzyszenie Folklorystyczne „MAJDANIARZE” w Nowej Sarzynie

STATUS PRAWNY:

Stowarzyszenie – podmiot  wpisany  pod nr 0000032105 do rejestru stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym.

ADRES KORESPONDENCYJNY:
Nowa Sarzyna
ul. Azalii Pontyjskiej 9
37 – 310 Nowa Sarzyna
gmina  Nowa Sarzyna
powiat leżajski
woj. podkarpackie

telefon: 602 842 778
www:
e-mail:

ZARZĄD:

 1. Roman Kostyra – Prezes
 2. Zbigniew Janusz – Sekretarz
 3. Józef Kolano – Skarbnik
 4. Antoni Hałas – Członek
 5. Andrzej Piątek – Członek
 6. Marian Reczek  – Członek
 7. Ryszard Hanejko – Członek

KOMISJA REWIZYJNA:

 1. Marek Chmura
 2. Józef Piątek
 3. Jan Krauz

CELE STATUTOWE:
Celem Stowarzyszenia jest kultywowanie i propagowanie kultury ludowej w środowisku, a w szczególności:

 1. Organizowanie konkursów i spotkań twórców – amatorów.
 2. Organizowanie występów muzycznych, tanecznych i śpiewaczych.
 3. Organizowanie plenerów malarskich i rzeźbiarskich.
 4. Organizowanie wystaw i ekspozycji wytworów sztuki ludowej.
 5. Prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie biuletynu Stowarzyszenia.
 6. Wydawanie programów organizowanych konkursów i ekspozycji.
 7. Wydawanie zbiorów utworów członków Stowarzyszenia.
 8. Współpraca ze wszelkimi stowarzyszeniami o podobnym charakterze oraz z ośrodkami kultury.
Możliwość dodawania komentarzy nie jest dostępna.